profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu


SPOSOBY ZARZĄDZANIA BEZROBOCIEM
POPRZEZ AKTYWIZACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA X

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. BEZROBOCIE - ISTOTA I ZAKRES POJĘCIA
1.1. Bezrobocie - aspekty pojęciowe
1.2. Sytuacja w dziedzinie zatrudnienia w dawnej gospodarce socjalistycznej
1.3. Założenia oraz realizacja "terapii szokowej"
1.4. Przyczyny bezrobocia w okresie transformacji
1.5. Wybrane cechy bezrobocia w Polsce dawniej i dziś

ROZDZIAŁ II. BEZROBOCIE JAKO ZAGADNIENIE PRAWA PRACY
2.1. Bezrobocie z perspektywy różnych dyscyplin naukowych
2.2. Znaczenie bezrobocia
2.3. Typy bezrobocia i ich idenyfikacja
2.4. Oblicze współczesnego bezrobocia

ROZDZIAŁ III. POLITYKA RYNKU PRACY
2.1. Polityka państwa w stosunku do bezrobocia
2.2. Bezrobocie a zakres polityki ekonomicznej państwa
2.3. Polityka ryku pracy w Polsce
2.4. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej
2.5. Aktywne programy polityki na rynku pracy w Polsce i w UE

ROZDZIAŁ III. AKTYWIZACJA SPECYFICZNYCH FORM ZATRUDNIENIA
3.1. Programy specjalne dla grup szczególnego ryzyka
3.2. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
3.2.1. Niepełnosprawność w Polsce
3.2.2. PFRON jako pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
3.2.3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych
3.3. Zatrudnienia socjalne
3.4. Wolontariat

ROZDZIAŁ IV. PRZEDSIĘBIORSTWO X JAKO PRZYKŁAD FIRMY ZATRUDNIAJĄCEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
4.1. Ogólny zarys działalności przedsiębiorstwa X
4.2. Organizacja oraz zasady funkcjonowania Zakładu Pracy Chronionej
4.3. Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
4.4. Prawa i obowiązki z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW I SCHEMATÓW
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone