Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Istota systemu podatkowego
1.1. Rys historyczny – początki idei opodatkowania
1.2. Istota, definicja i znaczenie systemu podatkowego
1.3. Metodologia systemu podatkowego
1.3.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu
1.3.2. Formy opodatkowania składające się na system
1.3.3. Instytucje będące egzekutorem ustalonych przez państwo podatków
1.4. Ewolucja podatku VAT w latach dziewięćdziesiatych

Rozdział II.
Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym
2.1. Charakterystyka ogólna
2.2. Czynności podlegające opodatkowaniu
2.2.1. Sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług
2.2.2. Eksport i import towarów
2.3. Podmioty opodatkowania
2.4. Podstawa opodatkowania
2.5. Stawki i zwolnienia podatkowe
2.6. Wpływ i rola podatku od towarów i usług w realizacji zadań państwa

Rozdział III.
Konstrukcja i funkcjonowanie wspólnego podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej
3.1. Podstawy prawne i zakres harmonizacji
3.2. Podstawowe pojęcia zastosowane w VI Dyrektywie
3.3. Funkcjonowanie podatku od wartości dodanej w warunkach rynku Unii Europejskiej

Rozdział IV.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce na przykładzie spółki X
4.1. Prezentacja spółki X
4.2. Dokumentacja czynności opodatkowanych podatkiem VAT
4.2.1. Faktury VAT
4.2.2. Faktury handlowe
4.2.3. Faktury i noty korygujące
4.3. Zasady ewidencji podatku VAT
4.4. Odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego
4.5. Okresowe rozliczenie podatku VAT

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i schematów
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone