Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - tematów z dziedziny ekonomii
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Analiza ekonomiczno-finansowa firmy handlowej X
Analiza i ocena działalności finansowej spółdzielni mieszkaniowej
Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa X
Analiza sprzedaży samochodów przedsiębiorstwa X
Bancassurance na polskim rynku usług finansowych
Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej
Charakterystyka nieruchomości komercyjnych w Polsce
Charakterystyka rynku pracy w powiecie X
Diagnostyka ekonomiczna metodami analizy ekonomicznej
Diagnoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
Efektywność ekonomiczna uruchomienia inwestycji
Ewidencja operacji gospodarczych
Finansowanie inwestycji samorządowych
Finansowanie projektów inwestycyjnych
Finansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług
Instrumenty rachunkowości zarządczej w kontrolingu finansowym
Kapitał pracujący jako istotny instrument zarządzania płynnością finansową
Koszty reprezentacji i reklamy a kształtowanie wyniku finansowego
Kredyty bankowy jako źródło finansowania potrzeb przedsiębiorstwa X
Leasing jako alternatywne źródło finansowania majątku
Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej
Makroekonomiczne przesłanki prywatyzacji wielkich monopoli w Polsce
Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa X
Obligacje jako instrument finansowy
Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa X
Organizacyjno - finansowe aspekty funkcjonowania spółdzielni
Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu
Projekt monitorowania systemu ekonomiczo-finansowego
Rola obligacji w finansowaniu inwestycji
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
Specjalne strefy ekonomiczne - ich sytuacja przed i po akcesji Polski do UE
Sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych
Sposoby finansowania zakupu nowych samochodów
Sposoby zarządzania bezrobociem poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności przedsiębiorstwa X
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa X
System finansowy MSP w kontekście wejścia do UE
Tworzenie i podział wyniku finansowego
Ubezpieczenia finansowe jako zabezpieczenie transakcji
Uzasadnienie ekonomiczne planowania finansowego
Wpływ podatków i ulg podatkowych na wynik finansowy
Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa X
Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa

i wiele, wiele innych...
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2018 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone